Moravská Nová Ves

CHOPAV Kvartér řeky Moravy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Úvodní stránka

Email Tisk PDF


Vítejte na webu projektu


Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy prostoru jímacího území

Moravská Nová Ves – CHOPAV Kvartér řeky Moravy


Číslo projektu:

CZ.1.02/4.2.00/11.13312
Prioritní osa podpory:

 

Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

 

Investor: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Skladba financování projektu:Náklady projektu cena čistá DPH cena vč. DPH
sml. studie proveditelnosti 4 500 000,00 900 000,00 5 400 000,00
sml. projektová dokumentace 1 831 000,00 366 200,00 2 197 200,00
sml. správce stavby 62 409 000,00 13 105 890,00 75 514 890,00
sml. zhotovitel bez rezervy 1 525 010 174,00 320 252 136,54 1 845 262 310,54
sml. zhotovitel rezerva 116 815 779,00 24 531 313,59 141 347 092,59
propagace 299 580,00 62 911,80 362 491,80
celkem 1 710 865 533,00 359 218 451,93 2 070 083 984,93


 

Implementační agentura:

 

Státní fond životního prostředí

 


 

 


Aktualizováno Čtvrtek, 31 Březen 2016 08:15