Moravská Nová Ves

CHOPAV Kvartér řeky Moravy

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Technické informace

Email Tisk PDF

 


Cílem projektovaných prací v sektoru Jímacího území (dále sektor JÚ) v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy (dále CHOPAV) je bezpečná relikvidace a sanace starých ekologických zátěží (dále SEZ) po průzkumu, těžbě a úpravě ropy ve smyslu UV ČR 713/2007.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je relikvidace nevhodně a nedostatečně zlikvidovaných starých průzkumných a těžebních vrtů, včetně odtěžby nadlimitně kontaminovaných zemin a odčerpání zasažených podzemních vod.

Historie:

Těžba ropy a zemního plynu probíhá na území Jihomoravského kraje cca 100 let. V průběhu této doby byly různými organizacemi ve vlastnictví státu a jinými společnostmi v této oblasti zanechány stovky nezlikvidovaných sond a vrtů včetně zbytků po těžebních technologiích.

Od roku 1998, zejména po povodních v roce 1997, byly zahájeny práce směřující k postupné sanaci starých sond a reliktů po průzkumu a těžbě ropy a byla také pro potřeby MŽP zpracována evidence všech existujících starých ekologických škod.

V první polovině roku 2005 byla zpracována analýza rizik, která hodnotila stávající a potenciální rizika starých ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. V průběhu zpracování analýzy rizik bylo experty zjištěno, že mimo dohledané existující staré ekologické zátěže existuje řada dalších historických těžebních sond, které mohou být trvalým zdrojem znečištění životního prostředí. Tyto objekty byly v minulosti odstraněny pouze v nadzemních částech, v podzemí však výstroj byla ponechána. Konkrétně se jedná o 462 nezajištěných nebo nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových vrtů včetně znečištěných zemin a podzemních vod v jejich okolí. Sondy pocházejí převážně z období let 1925 – 1945, tedy z období první republiky a protektorátu, menší počet vrtů byl realizován také v období od roku 1945 do roku 1965.


Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem:
24.5.2013
Předání staveniště: 31.5.2013
Zahájení prací: 06 / 2013
Ukončení prací: 11 / 2015

Ke čtení souborů ve formátu PDF je potřeba mít nainstalován Adobe Reader: Adobe Reader (Acrobat Reader) Czech Full 10.1.0

Soubory ve formátu MPP lze číst po nainstalování GanttProject 2


Aktualizováno Pondělí, 29 Únor 2016 08:56